Category Archives: Nieuws

Givt – Digitaal collecteren

Contant geld is lang niet meer vanzelfsprekend. Betalen doen we steeds vaker met de pinpas en ook het betalen met de smartphone komt steeds vaker voor. Deze ontwikkelingen zijn niet meer tegen te houden, maar hebben wel tot gevolg dat het voor mensen moeilijker is om mee te doen met de collecte tijdens de dienst.

Voor dit probleem hebben we vanaf zondag 5 juli een oplossing gevonden. We gaan dan digitaal collecteren door middel van een smartphone. Dit systeem zal gebruikt worden naast de gewone manier van collecteren. Doneren met contant geld en met de collectemunten kan dus ook en zal altijd mogelijk blijven. Bij de uitgangen staan collectebussen waar u contant geld en de collectemunten in kunt doen.

Als u gebruik wilt maken van de nieuwe manier van collecteren, is de GIVT-app nodig. Ga naar www.givtapp.net/download om de app te installeren.
U  kunt na het downloaden direct uw e-mailadres invoeren en beginnen met geven. Verdere registratie kan ook op een later moment afgerond worden.

U kunt via de app op diverse manieren een gift doen aan onze kerk.

A. Bij de uitgangen is een collectebus geplaatst, waar tevens een zender op zit die gebruikt kan worden voor dit collectemiddel.
1. Kies het bedrag dat u wilt geven
2. Kies voor ‘Volgende’
3. Kies voor geven aan een collectemiddel: ‘in de kerk’
4. Haal nu met één simpele beweging uw smartphone langs het       collectemiddel


B. De QR-code kunt u in de kerkbanken vinden, en deze staat ook op de website vermeld.
1. Kies het bedrag dat u wilt geven
2. Kies voor ‘Volgende’
3. Kies voor geven met een QR-code
4. Nu goed mikken, richt uw camera op de QR-code en… Gelukt!


C Via de lijst

1. Kies het bedrag dat u wilt geven
2. Kies voor ‘Volgende’
3. Kies voor het geven aan een doel uit de lijst
4. Selecteer het doel waaraan u wilt geven en kies voor ‘Geven’… Uw Givt is gelukt!


Over de kerkdiensten vanaf 5 juli

Kerk en Corona
Hoera, de kerk gaat weer open!   Vanaf 1 juli zullen er weer diensten worden georganiseerd.
Op 23 juni is door de kerkenraad besloten dat het weer mogelijk is om diensten te houden met ingang van 1 juli a.s. Dit betekent dat de eerste zondagse dienst op 5 juli weer zal starten. Crèche, kindernevendienst en kinderkerk kunnen ook weer opgestart worden.

Wat ging er aan vooraf
Door de kerkenraad is een onderzoek gedaan of er mogelijkheden zijn en zo ja, onder welke voorwaarden diensten gehouden kunnen worden.  Dit blijkt mogelijk waarbij het risico van besmetting minimaal is en geheel in lijn van de richtlijnen van het  R.I.V.M.
Vervolgens is er een protocol opgesteld met daarin alle voorwaarden waaraan voldaan moet worden.  Opmerking hierbij is dat deze voorwaarden zijn opgesteld voor zowel de kerkzaal als het gebruik van de zalen in De Meerbaak.

Wat is er veranderd?
In de kerkzaal zal opvallen dat de ramen weer netjes zijn. De lampen zijn opgeknapt en er is nieuwe verlichting voor het podium gekomen. Ook is er een camerasysteem opgehangen en het geluid is enorm verbeterd.  Achterin de zaal wordt de apparatuur bediend. Later zal dit nog netjes worden ingericht.

Vanaf 1 juli zal er gestart worden met het rechtstreeks uitzenden van de diensten in beeld. Dit zal de nodige oefening vergen en er zal ervaring mee moeten worden opgedaan. Doel is om zichtbaar te maken wat er gebeurt in de dienst en in te zoomen op de voorganger. Niet om een perfect geregisseerd programma te maken. U kunt de dienst volgen via de website, onder het tabblad Kerkdiensten. (  Live opname en terug kijken/luisteren)

Omdat er niet gezongen mag worden zal de liturgie in samenspraak met de voorganger hier op aangepast worden.  We kunnen mooie liederen projecteren en laten horen.

Hoe zien deze maatregelen eruit?

 1. Bij binnenkomst zal telkens gevraagd worden naar uw naam (wordt geregistreerd), vervolgens wordt gevraagd of u en uw gezinsleden gezond zijn (geen koorts, niet hoesten, etc.) Daarna handen desinfecteren.
 2. Dan kunt u doorlopen naar de kerkzaal waar een zitplaats wordt toegewezen. U kunt geen gebruik maken van de garderobe.
 3. Voor de kerkzaal is een indeling is gemaakt waardoor voldaan kan worden aan de 1,5 meter afstand. De zitplaatsen worden toegewezen bij binnenkomst.
 4. Tijdens de dienst mag er (voorlopig) niet gezongen worden. Zanggroepjes op podium zijn wel toegestaan.
 5. Er zal digitaal worden gecollecteerd; neem uw smartphone mee. Via een QR-code kunt u uw gift overmaken. (De Givt-app kun je gratis downloaden via de App Store of Google Play Store)  Er blijft altijd de mogelijkheid bestaan om na afloop van de dienst contant geld en collectemunten in een schaal te doen.
 6. Na afloop verlaat iedereen de kerk naar buiten via de aangegeven routes. Blijf niet in groepen dicht bij elkaar staan.
 7. Koffiedrinken mag weer. De eerste dienst op 5 juli zal dit nog niet het geval zijn. Eerst willen we ervoor zorgen dat een en ander goed verloopt. Ook bij koffiedrinken geldt: 1,5 meter aanhouden.
 8. De kerkenraad wil een ieder stimuleren om na afloop met andere gemeenteleden thuis koffie te drinken. Hierbij kunt u in de tuin gaan zitten. Daarbij geldt altijd de 1,5 meter maatregel en u moet fit zijn. Nodig de ander uit!

De kerkenraad wil de gemeente stimuleren om zelf initiatieven te nemen om elkaar in kleine kringen te blijven ontmoeten. Wilt u hulp hierbij? Geef dit dan door.

Conclusie:

 • houdt u zich aan de 1,5 meter maatregel.
 • volg de aanwijzingen op.
 • besef dat de Corona nog steeds aanwezig is. Maatregelen blijven noodzakelijk.
 • de kerkenraad en de PKN conformeren zich aan de adviezen en maatregelen van de overheid en het R.I.V.M.

Laten we bidden dat het gemeentezijn op deze manier weer opgepakt en gestimuleerd mag worden en dat de maatregelen slechts van korte duur zullen zijn.

We zien er naar uit u weer te ontmoeten!

Namens de kerkenraad,
Mark Zuidhof, ouderling-kerkrentmeester
Roel Renkema, ouderling-voorzitter

Zondag 5 juli – IN de kerk!

voorganger: dhr. P. Schoon, Broek op Langedijk
ouderling: dhr. R. Waardenburg
de collecte is  voor de jeugd
Het collecteren gaat vanaf deze zondag via Givt.
Hier
leest u er meer over.

Er is kindernevendienst en oppas voor de allerjongsten

Ja, de kerkdienst kan weer ín de kerk! Er zijn wél afspraken! In het kort:

 • houdt u zich aan de 1,5 meter maatregel.
 • gezond, geen koorts, niet hoesten
 • volg de aanwijzingen op
 • zitplaats wordt toegewezen
 • verlaat de kerk via aangegeven route 

.

NBG-bijbelplatform en -app

Er is wereldwijd veel belangstelling voor het bijbelplatform debijbel.nl en de app Mijn Bijbel van het NBG. Vanwege die internationale belangstelling is een nieuw digitaal systeem ontwikkeld voor debijbel.nl. Een aantal bijbelgenootschappen, waaronder die van Finland, Zuid-Afrika, Kenia en sinds kort ook Duitsland, maken al gebruik van dit nieuwe systeem. ‘Sommige onderdelen zien er visueel iets anders uit. Maar als het goed is merkt de gebruiker vooral dat de site prettiger werkt’, zegt Stefan van Dijk, uitgever bij het NBG en verantwoordelijk voor de overgang naar het nieuwe systeem. ‘Het nieuwe systeem is nodig vanwege de wensen van het groeiende aantal bijbelgenootschappen waarmee we samenwerken aan een digitaal bijbelplatform. Een voordeel van het nieuwe systeem voor de gebruiker is, dat dat de aantekeningen van gebruikers voortaan zowel op de site als in de app zichtbaar zijn. En wie lid is van het Nederlands Bijbelgenootschap, kan vanaf vandaag in de app Mijn Bijbel veel meer bijbelvertalingen vinden dan voorheen.’ Internationaal project De bijbelgenootschappen werken wereldwijd samen aan een ‘International Bible Engagement Platform’ (IBEP). Het NBG stelde de techniek achter debijbel.nl beschikbaar. Dankzij de samenwerking is daaruit dus nu een nieuw en beter digitaal systeem ontwikkeld, waarnaar debijbel.nl overstapt. In Duitsland, Finland, Noorwegen, Zuid-Afrika, Portugal, Kenia, Roemenië en Litouwen zijn soortgelijke bijbelsites en/of apps al gelanceerd. De Duitse Die Bibel-app is sinds december 2019 al door zo’n 300.000 mensen gedownload. In Suriname, Rusland en Brazilië wordt de lancering binnen afzienbare termijn verwacht. De trend dat de Bijbel steeds vaker digitaal gelezen wordt, kreeg een extra impuls door de coronacrisis. Net als het bijwonen van kerkdiensten, gaat het lezen van de Bijbel en het volgen van bijbelstudie nu op veel plekken digitaal. De IBEP-samenwerking helpt bijbelgenootschappen bij hun missie – de Bijbel dichtbij brengen – en stelt hen in staat hun werk te blijven doen: de Bijbel vertalen en verspreiden. Mijn Bijbel Het aantal gebruikers van de NBG-app Mijn Bijbel is sinds de lancering in januari 2018 gegroeid naar bijna 150.000. In de app is de Bijbel te lezen en te beluisteren. Er zijn ook regelmatig nieuwe leesplannen beschikbaar en inspirerende blogs over talloze onderwerpen. Door de lancering van het nieuwe systeem zijn veel meer bijbelvertalingen toegankelijk en is het ook mogelijk om bij het bijbellezen notities en markeringen te maken in Mijn Bijbel. Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

VACATURE PREDIKANT

MIDDENMEER & SLOOTDORP
PROTESTANTSE GEMEENTEN

2 KERKGEMEENTEN | 800 LEDEN | 1 PREDIKANT

De kerkenraad van de afzonderlijke Protestantse Gemeenten van Middenmeer en Slootdorp zoeken voor haar beide gemeenten een enthousiaste en inspirerende

FULLTIME PREDIKANT(E) of PREDIKANTENECHTPAAR

Wij zijn twee geloofsgemeenschappen die:

 • Open en pluriform zijn in geloofsbeleving
 • Volop activiteiten organiseren binnen en buiten de kerk
 • Sterk betrokken zijn op elkaar
 • Graag met u gaan pionieren in onze kleurrijke polder. Voelt u zich geroepen?

In Middenmeer is een moderne woning beschikbaar.

Wij zoeken iemand die zich kan vinden in onderstaande profielschets:
Klik hier voor onze profielschets 

Nadere informatie en sollicitatie 
Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met de voorzitter van de beroepingscommissie, Cor Smit, M. 06 2061 4648.

Bij voorkeur per e-mail aan de secretaris van de beroepingscommissie, Egbert Kats,
E. bcmiddenmeerslootdorp@gmail.com

klik om te vergroten – pdf

Zomerleesplan: VRIJ (NBG)

Vrijheid: dat woord krijgt dit jaar op allerlei manieren extra betekenis. Vijfenzeventig jaar bevrijding van oorlog en onderdrukking, maar tegelijkertijd moeten we heel wat vrijheden afstaan vanwege de coronacrisis.

Ook in de Bijbel is vrijheid een centraal thema. Steeds weer laat God zich zien als degene die mensen bevrijdt, van onderdrukking en onrecht, en ook van schuld en angst. Maar ook lezen we dat vrijheid geen vanzelfsprekendheid is, en dat leven in vrijheid verantwoordelijkheid met zich meebrengt.

Met dit boekje kunt u zich verdiepen in de vraag wat vrijheid in de Bijbel betekent. In vijftien meditaties en vijf essays van verschillende schrijvers wordt dat thema steeds weer van een andere kant belicht.

15 dagen bijbelse inspiratie met:

 • leesrooster met bijbelteksten
 • toelichtingen en overdenkingen
 • bijdragen van bekende denkers

Klik hier om te bestellen.
Eén bestelling per persoon. Op=op. Verzending alleen binnen Nederland.

vrijwilliger gevraagd Boetje

Vacature Vrijwilliger Boetje van Present
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste dame of heer om ons vrijwilligersteam te versterken.
Het Boetje van Present is een kringloopwinkel in Middenmeer. We zijn voor deze winkel op zoek naar een verkoper/verkoopster. Het gaat om het verkopen van kleding, het helpen van klanten, de winkel op orde houden en eventueel kleding prijzen. Je werkt in de winkel samen met een andere vrijwilliger. Vind je tweedehands kleding en spulletjes leuk? Ben je representatief en sociaal? Ben je een dagdeel per week beschikbaar? Meld je dan bij ons.
Is in een winkel staan niet jouw ding, maar help je liever op een andere manier? We zijn ook op zoek naar dames of heren die kunnen helpen met diverse klusjes in en rondom het pand. Ook kunnen we hulp gebruiken met het strijken van kleding. Optioneel zelfs vanuit huis.
Is dit iets voor jou? Of ken jij iemand die hiervoor geschikt is?
Bel of mail dan gerust. Op de website van Present staan alle vacatures verder omschreven.
T: 06-27154378
E: info@presenthollandskroon.nl
Met vriendelijke groet,
Dominique Groen
Projectcoördinator Present Hollands Kroon