Category Archives: Nieuws

1e Kerstdag en Oudjaar

In Kerkklanken zijn per ongeluk niet de juiste gegevens opgenomen over Eerste Kerstdag en de laatste dag van het jaar.

Op 25 december,   Eerste Kerstdag begint de dienst om 10.00 uur.
Het wordt een gezinsdienst en de voorganger is dhr. J. Noor te Wieringerwerf.
Het thema is “Volg de ster” en de begeleidingsband is o.l.v. Anthonie Vos.

Op 31 december is er om 19.30 uur een oudjaarsdienst.
Voorganger: Ds. G. van Reeuwijk, Alkmaar
Ouderling van dienst: Mw. P. Blijdorp
Collectes: Kerk oudejaarscollecte en onderhoud

VACATURE PREDIKANT

MIDDENMEER & SLOOTDORP
PROTESTANTSE GEMEENTEN

2 KERKGEMEENTEN | 800 LEDEN | 1 PREDIKANT

De kerkenraad van de afzonderlijke Protestantse Gemeenten van Middenmeer en Slootdorp zoeken voor haar beide gemeenten een enthousiaste en inspirerende

FULLTIME PREDIKANT(E) of PREDIKANTENECHTPAAR

Wij zijn twee geloofsgemeenschappen die:

  • Open en pluriform zijn in geloofsbeleving
  • Volop activiteiten organiseren binnen en buiten de kerk
  • Sterk betrokken zijn op elkaar
  • Graag met u gaan pionieren in onze kleurrijke polder. Voelt u zich geroepen?

In Middenmeer is een moderne woning beschikbaar.

Wij zoeken iemand die zich kan vinden in onderstaande profielschets:
Klik hier voor onze profielschets 

Nadere informatie en sollicitatie 
Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met de voorzitter van de beroepingscommissie, Cor Smit, M. 06 2061 4648.

Bij voorkeur per e-mail aan de secretaris van de beroepingscommissie, Egbert Kats,
E. bcmiddenmeerslootdorp@gmail.com

klik om te vergroten – pdf

Van de jeugdouderlingen

Jeugdraad
Op 25 november heeft de jeugdraad vergaderd. Alle jeugdactiviteiten zijn volop in bedrijf en worden geleid door enthousiaste leiders en leidsters. Daar zijn we erg blij mee en dankbaar voor. Alleen voor de crèche zou de leiding (coördinatie door Linda Bergsma) nog graag wat extra oppassers erbij hebben.

Gathering Trinity
We hebben van Trinity een enthousiaste reactie ontvangen op onze vraag om een gathering met ze te organiseren. Ze zijn erg positief over de door ons voorgestelde locatie. Echter hebben we nog geen definitieve toezegging of concrete datum te horen gekregen. We staan wel genoteerd en zijn dus in beeld!

Jeugdkerk
Net als door de kinderkerk, zal ook de jeugdkerk na terugkeer in de kerkzaal even terugkoppeling geven op wat tijdens jeugdkerk is besproken en gedaan.
In verband met de doopdienst van Annelijn van Arkel schuiven we jeugdkerk 1 weekje door van 8 naar 15 december.

Hartelijke groeten,
Rob Waardenburg en Arjan Meijer

Kerstnachtdienst 24 december

Het koor Revival uit Den Helder zal haar muzikale medewerking aan de dienst verlenen. Voor de aanvangstijd moeten we dit jaar tijdelijk even terug naar 22.00 uur. De dirigent van het koor heeft eerst nog een ander optreden, waardoor we in Middenmeer pas om 22.00 uur in plaats van 20.30 uur kunnen starten.
We zijn blij dat Jaap Muurling tijdens de kerstnachtdienst wil voorgaan. De pianist van Revival zal alle liederen begeleiden.
Het thema is: “Onverwacht kerst”. We hebben op kerstavond een bijzonder collectedoel.

Hartelijke groeten,
De commissie EC

 

“Volg de ster”

“Volg de ster” is het adventsproject voor de jeugd, over de voorouders van Jezus.

Op de eerste adventszondag staat Genesis 49: 8-12 centraal: Juda krijgt van zijn vader Jakob een zegen mee.

2e Advent: Op deze zondag staat Ruth 4:11-22 centraal: Nadat Ruths zoon Obed is geboren, krijgt hij van de buurvrouwen een zegen mee.

Liturgisch Advents Bloemstuk

Advent is toeleven naar de komst van de Vredebrenger bij uitstek. De tweede krans is een met eucalyptusblad. De olie die je daaruit kunt winnen is reinigend en te gebruiken als je
verkouden bent.
De bladen met de opgerolde, scherpe punten, verwijzen naar wapens die onklaar zijn gemaakt.
Mensen zullen vrede leren en weten dat dát leven dichtbij het hart van de Allerhoogste is. Het visioen van de wapens die zijn omgesmeed tot nuttige werktuigen hebben de heelheid van het volk op het oog en zijn daarom alleen al goed.

Het geheel van deze schikking rust op drie steunen. Een oneindige cirkel van stekelig groen is als de omheining voor de kudde, beschermend. De drie steunen zijn stevig genoeg om
alles te dragen en staan symbool, voor de Drieëenheid, of zelfs voor het gezin, moeder, vader, kind.
Micha beschouwt mensen als een kudde die beschermd wordt in de kring. Dat zien we hier. Met hier en daar een plukje schapenwol. Een cirkel is een sterke constructie en moeilijk te verbreken.

Adventsleesplan


Er is een adventsleesplan  voor op je tablet of telefoon.  In de ‘Mijn Bijbel’ app.
‘Advent maakt van ons weer beginnelingen.’ Zo omschrijft een van de auteurs van
deze kalender de periode waarin we toeleven naar Kerst. Ieder jaar opnieuw staan
we stil bij de geboorte van Jezus alsof het de eerste keer is. En ieder jaar opnieuw
kunnen de oude, vertrouwde teksten van de Bijbel ons dan raken, verrassen en
ontroeren. Deze adventskalender helpt om hier dagelijks een moment bij stil te staan.
Laat u inspireren door de kunstwerken, de citaten, de bijbelteksten en de korte
overdenkingen.
Het Nederlands Bijbelgenootschap en het Vlaams Bijbelgenootschap
wensen u betekenisvolle momenten toe in de weken voor Kerst.
Om je aan te melden voor het leesplan ga je binnen de Mijn Bijbel app (gratis in
de app-store of op google play) naar het menu. Hier vind je het kopje
“leesplannen”: op deze pagina kan je je aanmelden voor het nieuwe leesplan.