Category Archives: Nieuws

Za. 28 nov. – Advents- en Kerstconcert

De concertcommissie van Hervormd Putten heeft op zaterdag 28 november een Advents- en Kerstconcert georganiseerd in de Oude Kerk van Putten. Met twéé orgels, dwarsfluit en zang belooft het een prachtig concert te worden. Het concert begint om 19.30 uur en is te volgen via www.hervormdputten.nl. Door de omstandigheden omtrent het corona-virus, zal het concert wederom live worden uitgestuurd. Het concert staat in het teken staan van Advent & Kerst. Naast André van Vliet en Marco den Toom, die de twéé orgels bespelen, ditmaal met medewerking van de bekende fluitiste Marjolein de Wit. Ook verleent het Urker Mannenkwartet o.l.v. Gerwin van der Plaats zijn medewerking. De concertcommissie hoopt de kijkers en luisteraars thuis op deze digitale wijze van een prachtige avond te voorzien. De digitale collecte t.b.v. de onkosten van harte aanbevolen! Oude Kerk Putten 28 nov 2020 E-mail: concertcommissieputten@gmail.com

Bankrekening IBAN NL18RABO0112052967 t.n.v. Concertcommissie Putten

Zondag 29 november

9.30 uur 
Wilt u deze dienst bijwonen, dan moet u zich vooraf aanmelden.  Dit kan  telefonisch:   op vrijdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur kunt u bellen naar Geppie Noordermeer , tel. 501323

 Voorganger: dhr. A. Reurekas, Hoorn

Ouderling van dienst: dhr. R. Renkema

Er is geen kindernevendienst en oppas voor kinderen.

Houdt u rekening met 1,5 m afstand?
Het dragen van een mondkapje wordt geadviseerd.

Er is één collecte.
De collectedoelen worden door een verdeelsleutel verdeeld.

Geschonken

In de dienst van de Dankzondag op 8 november, werd een mededeling gedaan namens de Nederlands Gereformeerde Kerk  Wieringerwerf.
zie dit fragment op 1:20:30 

Dit is het wandkleed dat is geschonken:

Dit kleed is gemaakt door Ineke de Roos uit Nieuwe Niedorp. Een mede-christen. Het is gemaakt in quilttechniek.
De donkere kleur van de achtergrond duidt dat alles in duisternis gehuld was door de zondeval.
Gelukkig heeft de Here God ons niet aan ons lot overgelaten maar heeft Hij alles omsloten door het bloed van Zijn zoon onze Heiland.
Daarom mag al onze aandacht ook zijn voor het uitzicht op het lichte gedeelte. Het LICHT.
Ons uitzicht op het kruis. Het lijden en sterven van Christus. Zijn opstanding uit de dood. Zo mogen we dag aan dag beschenen worden door Zijn liefde uitgebeeld in de oranje zon, van waaruit de gouden draden over heel de wereld gaan.
De losse stukken beelden de landerijen uit van de Wieringermeer als je er vanuit de lucht naar kijkt.
De kleuren van de glas-in-lood ramen komen weer terug in die stukken landerijen.
Ook verwijzen de losse stukken naar een ieder van ons. Allemaal verschillend. Toch bij elkaar gehouden doordat we allemaal ons heil verwachten van de Here Jezus Christus.

NBG: Gratis Adventskalender 2020

Vraag de gratis Adventskalender 2020 aan van het Nederlands Bijbelgenootschap.
‘Vrede op aarde’: voor veel mensen zijn die woorden uit het Lucas-evangelie onlosmakelijk verbonden met Kerst. Het zijn woorden vol hoop, maar ze roepen ook vragen op. Aan de hand van de bijbelteksten en kunstwerken in deze adventskalender gaan we op zoek naar antwoorden. Gaandeweg ontdekken we hoeveel de Bijbel te zeggen heeft over vrede met de mensen om ons heen, over vrede in ons hart en vrede met God.

Sta dagelijks een moment stil en laat u inspireren door de kunstwerken, de bijbelteksten en de overdenkingen. 24 dagen bijbelse inspiratie voor de adventsperiode en Kerst in een handzaam formaat.

Eén bestelling per persoon. Op=op. Klik hier om te bestellen.

Kerk en Corona – oktober 2020

Zoals bekend zijn de maatregelen rondom Covid-19 weer aangescherpt. Dit betekent dat we met maximaal 30 bezoekers de kerkdiensten mogen bijwonen.
Uiteraard is dit erg jammer. Onze gemeente zal zich wel hieraan conformeren.

De diensten zullen doorgaan met maximaal 30 bezoekers.
De voorganger, ambtsdragers en alle medewerkers betrokken bij dienst niet meegerekend. Ook kinderen tot 12 jaar worden niet meegerekend in de telling. Voor een voorganger is het fijn als er toch een groep aanwezig is; dan is er toch interactie mogelijk.

Hoe gaan we het doen?
Iedereen die van plan is om de dienst te bezoeken moet zich vooraf aanmelden.  Dit kan vooralsnog alleen telefonisch:
op vrijdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur bellen naar
Geppie Noordermeer , tel. 501323  

Zij geeft aan wie er kunnen komen.

Naar gelang het aantal aanmeldingen zal er gerouleerd worden zodat een ieder uiteindelijk in de gelegenheid is om een dienst te bezoeken. De aanmelding is niet geheel vrijblijvend.
Als een plaats is toegekend wordt er op uw aanwezigheid gerekend.

We hebben afgesproken om, naast de reeds geldende maatregelen, ook het advies voor het dragen van mondkapjes ter harte te nemen, maar het blijft ieders eigen verantwoordelijkheid; eenmaal op de plaats in de kerk kunnen ze afgedaan worden.

Gelukkig zijn we gezegend met de zondagse livestream via internet. En daarna ook op kerkdienstgemist.nl .  We vertrouwen erop dat de diensten zo toch voor een ieder tot zegen mogen zijn.

De oppas en de kindernevendienst komen voor de maand oktober te vervallen.
Kinderkerk en Jeugdkerk gaan door!

Om toch ontmoeting te kunnen hebben in de gemeente wil de kerkenraad stimuleren dat het mogelijk is om bijvoorbeeld een koffieochtend of een gespreksgroep in de kerk te organiseren. Hierover zullen berichten op de website komen.

De kerkenraad adviseert om zoveel mogelijk de website van de kerk in de gaten te houden voor de laatste ontwikkelingen.
Daarbij vragen wij ook om andere gemeenteleden te informeren waarvan bekend is dat deze niet vertrouwd zijn met internet. 

Namens de kerkenraad
Roel Renkema

De regels die we al hanteerden:

  1. Bij binnenkomst zal telkens gevraagd worden naar uw naam (wordt geregistreerd), vervolgens wordt gevraagd of u en uw gezinsleden gezond zijn (geen koorts, niet hoesten, etc.) Daarna handen desinfecteren.
  2. Dan kunt u doorlopen naar de kerkzaal waar een zitplaats wordt toegewezen. U kunt geen gebruik maken van de garderobe.
  3. Voor de kerkzaal is een indeling is gemaakt waardoor voldaan kan worden aan de 1,5 meter afstand. De zitplaatsen worden toegewezen bij binnenkomst.
  4. Tijdens de dienst mag er (voorlopig) niet gezongen worden. Zanggroepjes op podium zijn wel toegestaan.
  5. Er zal digitaal worden gecollecteerd; neem uw smartphone mee. Via een QR-code kunt u uw gift overmaken. (De Givt-app kun je gratis downloaden via de App Store of Google Play Store)  Er blijft altijd de mogelijkheid bestaan om na afloop van de dienst contant geld en collectemunten in een schaal te doen.
  6. Na afloop verlaat iedereen de kerk naar buiten via de aangegeven routes. Blijf niet in groepen dicht bij elkaar staan.
  7. Houdt u aan de 1,5 m afstand!