Collecteren met de Scipio App

Open de Scipio App. De Collecte module vindt u onderaan in het navigatiemenu.
Na het openen vindt u hierin de openstaande collectes. De collectes staan open van zondag tot en met vrijdag, zodat mensen die later de dienst bekijken ook nog kunnen geven.

Door met de Scipio App te geven geeft u een machtiging af om uw gift te kunnen innen.
De incasso vindt circa één keer per twee weken plaats. Dit is de goedkoopste en makkelijkste manier.
Als u voor de eerste keer geeft, dan dient u uw bankrekening nummer in te vullen.
Meer info over het gebruik van de Scipio App vindt u hier.

Voor personen die de Scipio App niet hebben wordt het mogelijk gemaakt om via een QR code te geven.
Deze zal worden getoond tijdens het collecteren.
Met de QR code komt u terecht op een website (https://link.socie.nl/) die door Scipio wordt gebruikt om via iDeal uw gift te kunnen innen.

Er zijn transactiekosten verbonden voor zowel de automatische machtiging als voor iDeal. U kunt kiezen of u zelf de transactiekosten wilt betalen of dat de Kerk deze kosten draagt.

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met:
Henk van Til, Peter Eckhardt en Michel Klunder