All posts by admin

Het orgel

IMG_2605aIn de Ontmoetingskerk in Middenmeer staat een orgel met geschiedenis!
Het orgel werd gebouwd door de firma Bernard Pels & Zoon, een zeer bekende orgelbouwer uit Alkmaar die door de jaren heen honderden kerkorgels over de hele wereld heeft gebouwd.
Het orginele ontwerp van het orgel stamt uit 1938 en werd afgebouwd in de eerste Gereformeerde kerk aan de Kanaalweg en in 1941 in gebruik genomen..

Zoals ook op de geschiedenispagina te lezen valt, heeft de orginele kerk de onderwaterzetting aan het einde van de tweede wereldoorlog niet overleefd. Zodra dat mogelijk was is het orgel uit de gedeeltelijk verwoeste kerk gehaald, opgeslagen en gerepareerd en later in de nieuwe Gereformeerde kerk aan de Prof. ter Veenweg weer opgebouwd en uiteindelijk in 1949 weer in gebruik genomen.

Het orgel is geheel volgens de “Wieringermeerse traditie” gebouwd. Geen overbodige tierelantijnen, geen protserigheid maar een simpel, stoer gebouwd orgel.

In 2010 heeft er een restauratie plaatsgevonden waarna het orgel er weer jaren tegenaan kan en we er ook weer jaren muzikaal plezier van zullen hebben.
Draagt u het orgel een warm hart toe? Uw gift aan het orgelfonds, onder vermelding van ‘orgelfonds, is welkom.

 

 

Luister live

Klik op de pijl om de uitzending te starten.
Als er geen dienst is hoort u:  ‘Geachte luisteraar. Er is op dit moment geen uitzending.

Liturgie voor de dienst op zondag 24 november 2019
Dienst der voleindiging

Voorganger:   Mw. G. Bijl, Heemskerk
Organist:         Mw. J. Verwoerd

 • Welkom en mededelingen.
 • Intochtspsalm: Psalm 25: vers 2 en 4
 • Moment van stilte
 • Bemoediging en groet
 • Gebed om ontferming
 • Zingen: ELB lied 367: vers 1 en 2 ‘Abba Vader’           
 • Gedachtenis
 • Inleiding
 • Namen
 • Aansteken kaars om te gedenken wie niet bij name is genoemd.
 • Gelegenheid voor ieder die dat wil om een kaars aan te steken.
 • Tijdens het aansteken van kaarsen door de gemeente:
 • Zingen: Hemelhoog lied 468: vers 1 en 2
 • Kinderen naar de kindernevendienst.
 • Zingen: Gezang 463: vers 3 en 4 (LvdK)
 • Eerste lezing: 2 Koningen 2: vers 1 – 15a.
 • Zingen: Hemelhoog lied 458: vers 1 en 3
 • Tweede lezing: 1 Thessalonicenzen 4: vers 13 – 14
 • Zingen: Hemelhoog lied 728: vers 1 en 2
 • Uitleg en verkondiging
 • Orgelmuziek
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: NLB lied 726: vers 1 en 6
 • Gebeden; eindigend in gezamenlijk “Onze Vader”
 • Collecte
 • Slotlied: NLB lied 769: vers 1, 5 en 6 ‘Eens als de bazuinen klinken’
 • Wegzending en zegen
 • Zingen: NLB lied 416: vers 1, 2, 3 en 4 ‘Ga met God…’
 •