Category Archives: Luister Live

Luister live

Klik op de pijl om de uitzending te starten.
Als er geen dienst is hoort u:  ‘Geachte luisteraar. Er is op dit moment geen uitzending.

Liturgie voor de dienst van zondag 17 maart 2019
Tweede zondag van de veertigdagentijd

Thema: “De Samaritaanse vrouw!”

Voorganger:   Dhr. A. Reurekas, Hoorn
Organist:         Mw. J. Verwoerd

 • Mededelingen Kerkenraad
 • Intochtslied: NLB lied 218: vers 1, 3 en 5
 • Votum en groet: Psalm 65: vers 2 – 5 (NBV)
 • Samenzang: Psalm 89: vers 1, 3 en 7
 • 1ste Schriftlezing: Psalm 65: vers 10 -14 (NBV) “Biddag voor Gewas & Arbeid”
 • Samenzang: NLB lied 538: vers 1 en 2
 • Vrijspraak 22c:
 • Samenzang: NLB lied 538: vers 3 en 4
 • Projectlied kinderen (zie hieronder)
 • Kinderen naar de Kindernevendienst
 • Gebed
 • Samenzang: ELB lied 118: vers 1, 2, 3 en 4
 • Schriftlezing: Johannes 4: vers 1-30 en Mattheüs 11: vers 28 en 29 (NBV)
 • Preek
 • Samenzang: ELB lied 409: vers 1, 2, 3 en 4
 • Dankgebed met aansluitend het Onze Vader
 • Collecte
 • Slotlied: NLB lied 912: vers 1, 5 en 6
 • Zegen
 • Zingen: NLB lied 416: vers 4

Projectlied tweede week van de Veertigdagentijd:

‘t Plein voor de tempel lijkt meer op een markt.
Jezus roept boos en gekwetst:
Hier is het tempelplein niet voor bedoeld!
Gods huis is een plaats voor gebed.
De leiders besluiten: Jezus moet dood,
want als hij vertelt is de aandacht te groot.

 [Refrein]Met deze verhalen gaan wij richting Pasen
en volgen de weg zoals Jezus die ging.
Samen met hem zijn wij onder weg,
wij volgen hem tot aan een nieuw begin.