Category Archives: Luister Live

Luister live

Klik op de pijl om de uitzending te starten.
Als er geen dienst is hoort u:  ‘Geachte luisteraar. Er is op dit moment geen uitzending.

Liturgie voor de dienst op zondag 24 november 2019
Dienst der voleindiging

Voorganger:   Mw. G. Bijl, Heemskerk
Organist:         Mw. J. Verwoerd

 • Welkom en mededelingen.
 • Intochtspsalm: Psalm 25: vers 2 en 4
 • Moment van stilte
 • Bemoediging en groet
 • Gebed om ontferming
 • Zingen: ELB lied 367: vers 1 en 2 ‘Abba Vader’           
 • Gedachtenis
 • Inleiding
 • Namen
 • Aansteken kaars om te gedenken wie niet bij name is genoemd.
 • Gelegenheid voor ieder die dat wil om een kaars aan te steken.
 • Tijdens het aansteken van kaarsen door de gemeente:
 • Zingen: Hemelhoog lied 468: vers 1 en 2
 • Kinderen naar de kindernevendienst.
 • Zingen: Gezang 463: vers 3 en 4 (LvdK)
 • Eerste lezing: 2 Koningen 2: vers 1 – 15a.
 • Zingen: Hemelhoog lied 458: vers 1 en 3
 • Tweede lezing: 1 Thessalonicenzen 4: vers 13 – 14
 • Zingen: Hemelhoog lied 728: vers 1 en 2
 • Uitleg en verkondiging
 • Orgelmuziek
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: NLB lied 726: vers 1 en 6
 • Gebeden; eindigend in gezamenlijk “Onze Vader”
 • Collecte
 • Slotlied: NLB lied 769: vers 1, 5 en 6 ‘Eens als de bazuinen klinken’
 • Wegzending en zegen
 • Zingen: NLB lied 416: vers 1, 2, 3 en 4 ‘Ga met God…’
 •