Category Archives: Luister Live

Luister live

Klik op de pijl om de uitzending te starten.
Als er geen dienst is hoort u:  ‘Geachte luisteraar. Er is op dit moment geen uitzending.

Liturgie voor de dienst van zondag 19 mei 2019, 9.30 uur

Voorganger: ds. G van Reeuwijk
Organist:   Mw. J. Verwoerd

 • Intochtslied: NLB lied 145: vers 1 en 2
 • Glorialied: NLB lied 305
 • 1e Schriftlezing: Spreuken 8: vers 1 t/m 22 (NBV)
 • Zingen NLB lied 289: vers 1
 • 2e Schriftlezing: Johannes 13: vers 31-35 (NBV)
 • Zingen: NLB lied 289: vers 2 en 3
 • Preek
 • Zingen: NLB lied 675
 • Slotlied: NLB lied 919: vers 1, 2, 3 en 4
 • Collectes
 • Zegen
 • Zingen: NLB lied 416: vers 4