Luister live

Klik op de pijl om de uitzending te starten.
Als er geen dienst is hoort u:  ‘Geachte luisteraar. Er is op dit moment geen uitzending.

Liturgie voor de dienst van zondag 9 december 2019, 9.30 uur

Leesdienst: voorbereiding ds. W. Lammers, Wieringerwerf
Muziek:        Dhr. A. Zintel & dochter

 • Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
 • Korte uitleg over de aard van de kerkdienst
 • Zingen liedboek 444: vers 1, 2 en 5 – ‘Nu daagt het in het oosten’
 • Stil gebed
 • Votum en groet (door de ouderling)
  v: Vrede zij met ons allemaal
  a:    De wereld zij vrede
  v:    Wij roepen God aan
  a:    Wie is God?
  v:    Die hemel en aarde gemaakt heeft
  a:    Die trouw is voor altijd
  v:    De Heer groet ons allemaal met vrede, en vreugde
  a:    Amen!
 • Klein Gloria
 • Kyriegebed – (uit te spreken door de ouderling)
 • Zingen: Hemelhoog 399: vers 1, 2 en 3 (opwekking 167) – ‘Samen in de naam van Jezus’
 • Advents project Kindernevendienst met lied op de beamer
 • Gebed
 • Schriftlezingen:
 • Jesaja 2: vers 2 -5 NBV
 • Romeinen 13: vers 11 – 14a NBV
 • Zingen: Hemelhoog 617a: vers 1, 2 en 3 (opwekking 733)
 • Verkondiging
 • Zingen: Opwekking 194
 • Collecten
 • Dankgebed, stil gebed en gezamenlijk ‘’Onze Vader’’
 • Zingen: Hemelhoog 473
 • Zegen
 • Zingen NLB lied: 416, vers 4