Luister live

Klik op de pijl om de uitzending te starten.
Als er geen dienst is hoort u:  ‘Geachte luisteraar. Er is op dit moment geen uitzending.

Liturgie voor de dienst op zondag 12 januari 2020, 9.30 uur

 Voorganger: Ds. P. Monsma
Organist:       Dhr. F. Andela

 • Mededelingen door de ouderling van dienst
 • Intochtslied: NLB lied 220: vers 1, 2 en 3 (melodie lied 221)
 • Stilte
 • Bemoediging en groet
 • Klein Gloria
 • Gebed
 • Aansluitend zingen: NLB lied 220 vers 4 (melodie Lied 221)
 • De weg: Romeinen 13: vers 8 -10
 • Zingen als gebed om de Heilige Geest: NLB lied 314: vers 1 en 3
 • De kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Lezen: Genesis 1: vers 1-3a en 8: vers 6-12, en 9: vers1, vers 11 en 20
 • Zingen: NLB lied 350: vers 1 en 2
 • Lezen: Matthéüs 3: vers 1 – 2; vers 5 – 10 en vers 13-17
 • Zingen: NLB lied 350: vers 3 en 7
 • Verkondiging
 • Zingen: NLB lied 524: vers 1, 3, 4 en 5
 • De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Gebeden
 • Zingen: ELB lied 235: vers 1 en 3 – ‘Neem Heer mijn beide handen…’
 • Collecten: / De kinderen worden opgehaald uit de crèche
 • Slotzang: NLB lied 489: vers 1 en 2
 • Zending en Zegen
 • Zingen: NLB lied 416: vers 4