Luister live

Klik op de pijl om de uitzending te starten.
Als er geen dienst is hoort u:  ‘Geachte luisteraar. Er is op dit moment geen uitzending.

Liturgie voor de dienst van 17 februari, 15.00 uur

Voorganger: Ds. J. Knol, Krommenie
Organist:       Dhr. F. Andela

 • Welkom en mededelingen
 • Psalm 149: vers 1 Nieuwe berijming* – ‘Kom bij elkaar, ga opgetogen’

Kom bij elkaar, ga opgetogen
met een nieuw lied de Heer verhogen.
Laat Israël zijn maker danken
met nieuwe, frisse klanken.
Sions kind, pak de tamboerijn;
dans en speel, juich bij het refrein.
De Heer is koning, zing voor Hem,
verhef verheugd je stem

 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Klein Gloria
 • Gebed
 • Opwekking lied 464 (Hemelhoog 667): ‘Wees stil voor het aangezicht van God’
 • Bijbellezing Psalm 131 (NBV)
 • Psalm 131 – ‘O Heer, er is geen trots in mij’
 • Verkondiging
 • Opwekking lied 717 (Hemelhoog 433): ‘Stil, mijn ziel, wees stil’
 • Dienst van de gebeden
 • Collecte
 • Opwekking lied 770 (Hemelhoog 460): ‘Ik zal er zijn’
 • Zegen
 • NLB lied 416: vers 4 – ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’