Luister live

Klik op de pijl om de uitzending te starten.
Als er geen dienst is hoort u:  ‘Geachte luisteraar. Er is op dit moment geen uitzending.

Liturgie voor zondag 24 mei 2020, 9.30 uur onlinedienst 

voorganger: dhr. Johannes Noor, Wieringerwerf
ouderling: dhr. R0b Waardenburg

collecte
24 t/m 30 mei -DIACONIE

collecte: diaconie

 • Muziek: NLB lied 978 – Aan U behoort, O Heer der heren
 • Welkom en mededelingen
 • Stil gebed, Votum en Groet
 • Klein gloria
 • Lezing van de Wet
 • Muziek: NLB lied 413 – Grote God, wij loven U
 • Gebed
 • Muziek: Lied – In de Hemel is de Heer
 • Schriftlezing NBV   Handelingen 12 : 1 t/m 17
 • Muziek: LvdK gezang 304: 1 en 2 – God is getrouw, zijn plannen falen niet
 • Verkondiging
 • Muziek: Opwekking lied 488 –  De kracht van uw liefde
 • Dankgebed en voorbede
 • Muziek: Op toonhoogte lied 150 – Heer U bent mijn leven
 • Zegen