Luister live

Klik op de pijl om de uitzending te starten.
Als er geen dienst is hoort u:  ‘Geachte luisteraar. Er is op dit moment geen uitzending.

Liturgie voor de dienst op zondag 21 oktober 2018, 9.30 uur

Voorganger:    Ds. P. Monsma
Organist:           Mw. J. Verwoerd

De liederen komen uit het Nieuwe Liedboek tenzij anders aangegeven.

 • Welkom en mededelingen
 • Aanvangslied: Gezang 216: vers 1 en 3 – Dit is een morgen als ooit de eerste…’
 • Stil gebed
 • Bemoediging en groet
 • Klein Gloria
 • Gebed voor de mensen en de schepping in nood.
 • Gezang 463: vers 1, 3, 5 en 6 – ‘Licht in onze ogen…’
 • De weg ons gewezen: Matthéüs 5:14-16 NBV
 • Zingen als gebed om de Geest: Gezang 834: vers 1 en 2 – ‘Vernieuw Gij mij…’
 • Lezen: Genesis 1: vers 1-3 NBV
 • ELB lied 40: vers 1 en 8 – ‘In het begin…’
 • De kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Lezen: Lukas 24: vers 28-34 NBV
 • ELB lied 172: vers 1 en 3 – ‘Blijf bij ons, Heer’
 • Preek
 • Zingen: Opwekking 733 – ‘Tienduizend redenen’
 • De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Gebeden – stil gebed en gezamenlijk het Onze Vader.
 • Collecten – kinderen van de crèche komen erbij
 • Slotlied ELB lied 218: vers 1 en2 – ‘Samen in de naam van Jezus’
 • Zegen
 • Gezang 416: vers 4 – ‘Ga met God…’