Luister live

Klik op de pijl om de uitzending te starten.
Als er geen dienst is hoort u:  ‘Geachte luisteraar. Er is op dit moment geen uitzending.

Liturgie voor de dienst van 15 december 2019
Derde Advent 

Voorganger:   Mw. M. Bijl, Heemskerk
Pianist:            Dhr. R. Gunther

 • Welkom en mededelingen.
 • Aandacht voor de kinderen + projectlied.
 • Intochtslied: Psalm 78:1.
 • Moment van stilte.
 • Bemoediging en groet. (geen klein gloria)
 • Zingen: NLB lied 463: vers 1, 6, 7 en 8
 • Kyriëgebed. (geen glorialied)
 • Tekst: Johannes 1: 19 – 23.
 • Zingen: NLB lied 528: vers 1 en 5
 • Inleiding
 • Gebed om de aanwezigheid van Gods Geest
 • Eerste lezing: Jesaja 35: vers 1 – 10
 • Zingen: NLB lied 440: vers 1
 • Tweede lezing: Mattheüs 11: vers 2 – 15
 • Zingen: NLB lied 442
 • Uitleg en verkondiging
 • Pianomuziek
 • Zingen: geloofsbelijdenis, (melodie: NLB lied 481; Hoor de engelen zingen de eer.)
 • Gebed; eindigend in gezamenlijk uitgesproken “Onze Vader.”
 • Collecte
 • Slotlied: NLB lied 448: vers 1, 3 en 7
 • Zegen
 • Zingen NLB lied 416: vers 4

 

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de Vader, die almachtig, wonderschoon

schiep de hemel en de aarde in zijn eengeboren Zoon,

Jezus Christus, ons gegeven, ontving door de Geest het leven,

werd geboren uit een maagd, heeft geleden, is mishaagd.

Dit is nu en blijv’ altijd in mijn hoop, mijn zekerheid.

 

Ik geloof in God de Vader, ik geloof in God de Zoon,

die gestorven en begraven, Godverlaten Mensenzoon.

Maar die daarna opgestaan is en ten hemel ingegaan is,

waar Hij aan Gods rechterhand wederkomt en onrecht bant.

Dit is nu en blijv’ altijd in mijn hoop, mijn zekerheid.

 

Ik geloof in God de Vader, in geloof in God de Geest,

in een kerk die Hij vergadert en zich opmaakt tot een feest.

Met de heiligen verbonden, en vergeving van zonden,

weder opstand van het vlees, eeuwig leven zonder vrees.

Dit is nu en blijv’ altijd in mijn hoop, mijn zekerheid.

 

 

 

 •