All posts by Fenny Koens

Veilige Gemeente

De PG Middenmeer wil een veilige gemeente zijn voor alle leden. Dat betekent dat de leden elkaar met respect behandelen en de mensen met speciale taken en opdrachten binnen de gemeente geen misbruik van hun positie maken. Gelukkig hebben we geen aanwijzingen voor ongewenste situaties, maar we weten dat ook in kerken grensoverschrijdend gedrag kan voorkomen.

De kerkenraad heeft dan ook beleid hiervoor opgesteld.
Klik hier voor het beleid Veilige Gemeente

De kerkenraad heeft als vertrouwenspersonen voor de PG Middenmeer benoemd:
Susanne Zuidhof- van Arkel
Bobeldijk 5,  1647 CD Berkhout
T. 06-14440150
E. susanne@zuidhof.live
Consultancy en bestuurder
Verloskundige np
Lid van de PG Middenmeer

De kerkenraad is Susanne erkentelijk voor haar bereidheid deze rol op zich te nemen.
Mocht ze in actie moeten komen, wat hopelijk niet nodig zal zijn, dan zijn wij overtuigd van haar kundige aanpak.

Van U is de toekomst

Het mozaïek met daarop het jaarthema is inmiddels opgehangen in de kerkzaal. Op de feestzondag/startzondag is er een leeg bord gepresenteerd met de tekst: ‘Van U is de toekomst’
Bedoeling was om het bord op te vullen met mozaïek. Nu is het gereed.

Het mozaïek laat de gebrokenheid van de mens zien, van ons allemaal dus. De brokstukken staan voor pijn en verdriet. Toch kan vanuit de gebrokenheid iets moois ontstaan: een mozaïek, een geheel.
Van U is de toekomst’. Dat kan betekenen: van jou en mij.
We kunnen ook zeggen: van U, van God is de toekomst.
Er staat ook een kruis op het bord. Hier zie je een horizontale lijn in : tussen ons, en een verticale lijn: tussen God en ons. Dus toekomst door vertrouwen in elkaar maar vooral ook op God.
Dit (jaar-)thema mogen we ons telkens weer herinneren bij alles wat we doen, ook in de kerk.
Zo mogen we ons steentje bijdragen aan samen gemeenschap zijn, samen kerk zijn.

Kerken in de Wieringermeer

In deel 1 van dit verhaal vertelden we over het voorbereidende werk van het Algemeen Gereformeerd Zuiderzee Comité met betrekking tot de insituering  van Gereformeerde Kerken in de Wieringermeerpolder en het evangelisatiewerk onder de Zuiderzeearbeiders.
In deel 2 schreven we over het begin van de arbeid door de vanwege de Generale Synode benoemde ‘Deputaten voor de arbeid onder de Zuiderzeewerkers’ in de periode 1930 tot 1933;
in deel 3 verhaalden we over  de voortzetting van het werk van het deputaatschap in de periode 1933 tot 1936. In het hieronder staande artikel komt de periode 1936 tot 1939 aan de orde; daarmee is in grote lijnen het werk ten behoeve van de Wieringermeerpolder tot een goed einde gebracht. We besluiten het verhaal met een kort overzicht van de tijd tussen 1940 en 1950.
U kunt hier klikken voor deel 4.