All posts by Fenny Koens

Geschonken

In de dienst van de Dankzondag op 8 november, werd een mededeling gedaan namens de Nederlands Gereformeerde Kerk  Wieringerwerf. zie dit fragment op 1:20:30  Dit is het wandkleed dat is geschonken: Dit kleed is gemaakt door Ineke de Roos uit Nieuwe Niedorp. Een mede-christen. Het is gemaakt in quilttechniek. De donkere kleur van de achtergrond duidt dat alles in duisternis gehuld was door de zondeval. Gelukkig heeft de Here God ons niet aan ons lot overgelaten maar heeft Hij alles omsloten door het bloed van Zijn zoon onze Heiland. Daarom mag al onze aandacht ook zijn voor het uitzicht op het lichte gedeelte. Het LICHT. Ons uitzicht op het kruis. Het lijden en sterven van Christus. Zijn opstanding uit de dood. Zo mogen we dag aan dag beschenen worden door Zijn liefde uitgebeeld in de oranje zon, van waaruit de gouden draden over heel de wereld gaan. De losse stukken beelden de landerijen uit van de Wieringermeer als je er vanuit de lucht naar kijkt. De kleuren van de glas-in-lood ramen komen weer terug in die stukken landerijen. Ook verwijzen de losse stukken naar een ieder van ons. Allemaal verschillend. Toch bij elkaar gehouden doordat we allemaal ons heil verwachten van de Here Jezus Christus.

Kerk en Corona – oktober 2020

Zoals bekend zijn de maatregelen rondom Covid-19 weer aangescherpt. Dit betekent dat we met maximaal 30 bezoekers de kerkdiensten mogen bijwonen.
Uiteraard is dit erg jammer. Onze gemeente zal zich wel hieraan conformeren.

De diensten zullen doorgaan met maximaal 30 bezoekers.
De voorganger, ambtsdragers en alle medewerkers betrokken bij dienst niet meegerekend. Ook kinderen tot 12 jaar worden niet meegerekend in de telling. Voor een voorganger is het fijn als er toch een groep aanwezig is; dan is er toch interactie mogelijk.

Hoe gaan we het doen?
Iedereen die van plan is om de dienst te bezoeken moet zich vooraf aanmelden.  Dit kan vooralsnog alleen telefonisch:
op vrijdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur bellen naar
Geppie Noordermeer , tel. 501323  

Zij geeft aan wie er kunnen komen.

Naar gelang het aantal aanmeldingen zal er gerouleerd worden zodat een ieder uiteindelijk in de gelegenheid is om een dienst te bezoeken. De aanmelding is niet geheel vrijblijvend.
Als een plaats is toegekend wordt er op uw aanwezigheid gerekend.

We hebben afgesproken om, naast de reeds geldende maatregelen, ook het advies voor het dragen van mondkapjes ter harte te nemen, maar het blijft ieders eigen verantwoordelijkheid; eenmaal op de plaats in de kerk kunnen ze afgedaan worden.

Gelukkig zijn we gezegend met de zondagse livestream via internet. En daarna ook op kerkdienstgemist.nl .  We vertrouwen erop dat de diensten zo toch voor een ieder tot zegen mogen zijn.

De oppas en de kindernevendienst komen voor de maand oktober te vervallen.
Kinderkerk en Jeugdkerk gaan door!

Om toch ontmoeting te kunnen hebben in de gemeente wil de kerkenraad stimuleren dat het mogelijk is om bijvoorbeeld een koffieochtend of een gespreksgroep in de kerk te organiseren. Hierover zullen berichten op de website komen.

De kerkenraad adviseert om zoveel mogelijk de website van de kerk in de gaten te houden voor de laatste ontwikkelingen.
Daarbij vragen wij ook om andere gemeenteleden te informeren waarvan bekend is dat deze niet vertrouwd zijn met internet. 

Namens de kerkenraad
Roel Renkema

De regels die we al hanteerden:

  1. Bij binnenkomst zal telkens gevraagd worden naar uw naam (wordt geregistreerd), vervolgens wordt gevraagd of u en uw gezinsleden gezond zijn (geen koorts, niet hoesten, etc.) Daarna handen desinfecteren.
  2. Dan kunt u doorlopen naar de kerkzaal waar een zitplaats wordt toegewezen. U kunt geen gebruik maken van de garderobe.
  3. Voor de kerkzaal is een indeling is gemaakt waardoor voldaan kan worden aan de 1,5 meter afstand. De zitplaatsen worden toegewezen bij binnenkomst.
  4. Tijdens de dienst mag er (voorlopig) niet gezongen worden. Zanggroepjes op podium zijn wel toegestaan.
  5. Er zal digitaal worden gecollecteerd; neem uw smartphone mee. Via een QR-code kunt u uw gift overmaken. (De Givt-app kun je gratis downloaden via de App Store of Google Play Store)  Er blijft altijd de mogelijkheid bestaan om na afloop van de dienst contant geld en collectemunten in een schaal te doen.
  6. Na afloop verlaat iedereen de kerk naar buiten via de aangegeven routes. Blijf niet in groepen dicht bij elkaar staan.
  7. Houdt u aan de 1,5 m afstand!

NBG: Samenleesbijbel wereldwijd succes

In het UBS-rapport over bijbelverspreiding in 2019 valt het grote aantal bijbeluitgaven voor kinderen op. In 2019 werden 3,7 miljoen kinderbijbels en -bijbelboekjes verspreid. Daaronder vallen onder meer edities in verschillende talen van de Prentenbijbel en de Samenleesbijbel, ontwikkeld door het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG).

‘De Samenleesbijbel is populair zowel in Nederland als in andere landen’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Recent verscheen een Duitse editie en binnenkort een Franse. Over een Spaanse sample werden onze collega’s in Honduras zo enthousiast, dat ze een speciale editie ervan compleet vertaalden: de Bibla Familiar 100 pasos. Ze hebben de vragen en opdrachten bij de bijbelverhalen geschikt gemaakt voor kinderen in hun land. Het NBG heeft 30.000 exemplaren gesponsord voor gratis verspreiding. Momenteel wordt deze uitgave vertaald in het Arabisch voor christenen in Syrië, Irak, Jordanië en Libanon, en in het Portugees voor gebruik in Mozambique, Angola en Portugal.’

NBG-buitenlandcoördinator Paul Doth (midden) heeft in Honduras de Samenleesbijbel overhandigd.

 

 

 

 

 

 

Givt – Digitaal collecteren

Contant geld is lang niet meer vanzelfsprekend. Betalen doen we steeds vaker met de pinpas en ook het betalen met de smartphone komt steeds vaker voor. Deze ontwikkelingen zijn niet meer tegen te houden, maar hebben wel tot gevolg dat het voor mensen moeilijker is om mee te doen met de collecte tijdens de dienst.

Voor dit probleem hebben we vanaf zondag 5 juli een oplossing gevonden. We gaan dan digitaal collecteren door middel van een smartphone. Dit systeem zal gebruikt worden naast de gewone manier van collecteren. Doneren met contant geld en met de collectemunten kan dus ook en zal altijd mogelijk blijven. Bij de uitgangen staan collectebussen waar u contant geld en de collectemunten in kunt doen.

Als u gebruik wilt maken van de nieuwe manier van collecteren, is de GIVT-app nodig. Ga naar www.givtapp.net/download om de app te installeren.
U  kunt na het downloaden direct uw e-mailadres invoeren en beginnen met geven. Verdere registratie kan ook op een later moment afgerond worden.

U kunt via de app op diverse manieren een gift doen aan onze kerk.

A. Bij de uitgangen is een collectebus geplaatst, waar tevens een zender op zit die gebruikt kan worden voor dit collectemiddel.
1. Kies het bedrag dat u wilt geven
2. Kies voor ‘Volgende’
3. Kies voor geven aan een collectemiddel: ‘in de kerk’
4. Haal nu met één simpele beweging uw smartphone langs het       collectemiddel


B. De QR-code kunt u in de kerkbanken vinden, en deze staat ook op de website vermeld.
1. Kies het bedrag dat u wilt geven
2. Kies voor ‘Volgende’
3. Kies voor geven met een QR-code
4. Nu goed mikken, richt uw camera op de QR-code en… Gelukt!


C Via de lijst

1. Kies het bedrag dat u wilt geven
2. Kies voor ‘Volgende’
3. Kies voor het geven aan een doel uit de lijst
4. Selecteer het doel waaraan u wilt geven en kies voor ‘Geven’… Uw Givt is gelukt!


vrijwilliger gevraagd Boetje

Vacature Vrijwilliger Boetje van Present
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste dame of heer om ons vrijwilligersteam te versterken.
Het Boetje van Present is een kringloopwinkel in Middenmeer. We zijn voor deze winkel op zoek naar een verkoper/verkoopster. Het gaat om het verkopen van kleding, het helpen van klanten, de winkel op orde houden en eventueel kleding prijzen. Je werkt in de winkel samen met een andere vrijwilliger. Vind je tweedehands kleding en spulletjes leuk? Ben je representatief en sociaal? Ben je een dagdeel per week beschikbaar? Meld je dan bij ons.
Is in een winkel staan niet jouw ding, maar help je liever op een andere manier? We zijn ook op zoek naar dames of heren die kunnen helpen met diverse klusjes in en rondom het pand. Ook kunnen we hulp gebruiken met het strijken van kleding. Optioneel zelfs vanuit huis.
Is dit iets voor jou? Of ken jij iemand die hiervoor geschikt is?
Bel of mail dan gerust. Op de website van Present staan alle vacatures verder omschreven.
T: 06-27154378
E: info@presenthollandskroon.nl
Met vriendelijke groet,
Dominique Groen
Projectcoördinator Present Hollands Kroon

NBG-bijbelplatform en -app

Er is wereldwijd veel belangstelling voor het bijbelplatform debijbel.nl en de app Mijn Bijbel van het NBG. Vanwege die internationale belangstelling is een nieuw digitaal systeem ontwikkeld voor
debijbel.nl.
Een aantal bijbelgenootschappen, waaronder die van Finland, Zuid-Afrika, Kenia en sinds kort ook Duitsland, maken al gebruik van dit nieuwe systeem.
‘Sommige onderdelen zien er visueel iets anders uit. Maar als het goed is merkt de gebruiker vooral dat de site prettiger werkt’, zegt Stefan van Dijk, uitgever bij het NBG en verantwoordelijk voor de overgang naar
het nieuwe systeem. ‘Het nieuwe systeem is nodig vanwege de wensen van het groeiende aantal bijbelgenootschappen waarmee we samenwerken aan een digitaal bijbelplatform. Een voordeel van het
nieuwe systeem voor de gebruiker is, dat dat de aantekeningen van gebruikers voortaan zowel op de site als in de app zichtbaar zijn. En wie lid is van het Nederlands Bijbelgenootschap, kan vanaf vandaag in de app Mijn Bijbel veel meer bijbelvertalingen vinden dan voorheen.’
Internationaal project
De bijbelgenootschappen werken wereldwijd samen aan een ‘International Bible Engagement Platform’ (IBEP). Het NBG stelde de techniek achter debijbel.nl beschikbaar. Dankzij de samenwerking is daaruit dus nu een nieuw en beter digitaal systeem ontwikkeld, waarnaar debijbel.nl overstapt.
In Duitsland, Finland, Noorwegen, Zuid-Afrika, Portugal, Kenia, Roemenië en Litouwen zijn soortgelijke bijbelsites en/of apps al gelanceerd. De Duitse Die Bibel-app is sinds december 2019 al door zo’n 300.000 mensen gedownload. In Suriname, Rusland en Brazilië wordt de lancering binnen afzienbare termijn verwacht.
De trend dat de Bijbel steeds vaker digitaal gelezen wordt, kreeg een extra impuls door de coronacrisis. Net als het bijwonen van kerkdiensten, gaat het lezen van de Bijbel en het volgen van bijbelstudie nu op veel plekken digitaal. De IBEP-samenwerking helpt bijbelgenootschappen bij hun missie – de Bijbel dichtbij brengen – en stelt hen in staat hun werk te blijven doen: de Bijbel vertalen en verspreiden.
Mijn Bijbel
Het aantal gebruikers van de NBG-app Mijn Bijbel is sinds de lancering in januari 2018 gegroeid naar bijna 150.000. In de app is de Bijbel te lezen en te beluisteren. Er zijn ook regelmatig nieuwe leesplannen
beschikbaar en inspirerende blogs over talloze onderwerpen. Door de lancering van het nieuwe systeem zijn veel meer bijbelvertalingen toegankelijk en is het ook mogelijk om bij het bijbellezen notities en
markeringen te maken in Mijn Bijbel.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap