Veertigdagenproject Kindernevendienst (6)

Met Petrus op weg naar Pasen

PASEN
31 maart –  Petrus ziet dat het graf leeg is

Op deze zondag staat Johannes 20:1-10 centraal: Jezus is gekruisigd, gestorven en begraven. Petrus en ‘de leerling van wie Jezus veel hield’ horen van Maria dat het graf van Jezus leeg is.
Ze rennen meteen naar het graf.
Wanneer Petrus het graf in gaat, ziet hij de doeken liggen waar Jezus in gewikkeld was.
De andere leerling gaat nu ook het graf binnen, en gelooft dat Jezus is opgestaan.


24 maart –   zondag 6  –  Ik ken die man niet!

Op deze zondag staat Matteüs 26:57-75 centraal:
Jezus wordt bij de hogepriester verhoord en beschuldigd, en Petrus zegt drie keer dat hij Jezus niet kent.


17 maart – zondag 5  –  Petrus, doe je zwaard weg

Op deze zondag staat Matteüs 26:46-56 centraal:
Jezus wordt door Judas verraden en Hij wordt gevangengenomen; op dat moment trekt Petrus zijn zwaard en slaat daarmee het oor van de knecht van de hogepriester eraf.


 10 maart – zondag 4  –  Petrus, je slaapt!

Op deze zondag staat Marcus 14:32-41 centraal: Jezus gaat met de leerlingen naar de tuin van Getsemane, om te bidden tot God. Jezus vraagt God om, als het past bij zijn wil, het lijden aan Hem voorbij te laten gaan.
Als Jezus terugkomt bij zijn vrienden, zijn die in slaap gevallen.


3 maart – zondag 3  –  Ik zal U nooit in de steek laten
Op deze zondag staat Matteüs 26:26-35 centraal: Jezus viert de Joodse paasmaaltijd met zijn leerlingen en deelt brood en wijn uit als teken van wat er met Hem gaat gebeuren.
Na de maaltijd vertelt Hij dat de leerlingen Hem allemaal in de steek zullen laten.
Petrus zegt dat hij dat nooit zal doen.
Maar Jezus antwoordt dat Petrus Hem zelfs drie keer zal verloochenen, diezelfde nacht nog.


25 februari – zondag 2  –  Heer, U gaat toch niet mijn voeten wassen?
Op deze zondag staat Johannes 13:1-15 centraal: tijdens de paasmaaltijd wast Jezus de voeten van zijn leerlingen. Maar Petrus laat dit niet toe.
Jezus maakt duidelijk waarom het belangrijk is dat Petrus toch zijn voeten door Hem laat wassen.


18 februari – zondag 1  –  Jij bent Petrus, de rots
Deze zondag is de eerste van een blok met zeven verhalen waarin we met Petrus op weg gaan naar Pasen.
Op deze zondag staat Matteüs 16:13-23 centraal: Petrus zegt dat Jezus de Messias en de Zoon van God is. Jezus zegt daarop tegen Petrus dat hij de rots is waarop de kerk gebouwd zal worden. Maar als Jezus vertelt dat Hij binnenkort moet lijden en sterven, vindt Petrus dat moeilijk te accepteren.