Luister live

Klik op de pijl om de uitzending te starten.
Als er geen dienst is hoort u:  ‘Geachte luisteraar. Er is op dit moment geen uitzending.

 

Liturgie voor de dienst op zondag 22 april 2018, 9.30 uur

Voorganger:    Mw. K. Zondag

 • Welkom, mededelingen
 • Hemelhoog 647: ‘Kom nu is de tijd aanbid Hem’
 • Alternatieve votum en groet, introductie thema pelgrimstocht
 • Hemelhoog 38: ‘Mijn hulp is van U, Heer’
 • Hemelhoog 667: ‘Wees stil voor het aangezicht van God’
 • Kindermoment
 • Kinderlied Hemelhoog 101: ‘Als je bidt zal Hij je geven’
 • Gebed voor de opening van de Bijbel
 • Lezing: Psalm 121
 • Lezing: Filippenzen 3: ver 5-14
 • Hemelhoog 600: ‘Jezus, wat een heerlijke naam’
 • Hemelhoog 609: ‘Machtig God, sterke rots’ (2x)
 • Overdenking
 • Vragen op de beamer:
 • Hoe begon jouw weg met God?

–   Welke gebeurtenis op jouw weg is belangrijk geweest voor je geloof?

–   Hoe reist God op dit moment met jou mee?

–   Welke overtollige bagage heb jij achter je gelaten op je weg met God?

–   Luisterlied: Sela – ‘Wij gaan niet zonder U’

 • Gelegenheid voor getuigenis
 • Collecte
 • Gebeden
 • Hemelhoog 395: ‘Ik wil jou van harte dienen’
 • NLB lied 416: vers 1-3
 • Zegen
 • NLB lied 416: vers 4
 • Amen